Selamat Nai Nyakai Nyiau Udip Alai Layan

Selamat petego' me telu toyang alai layan, nai pemong jaie tawai oyan, lulo' songai lemon kanan. Bimpin tawai e' pekimet gaya' udip le sena-a' awang diman. Juko' dalem blog ji e' kelo' ke aung isu meno' sejarah lepo' ilu alai layan.

Anak Badeng Boleng Usa, Kelimpun keruyun ikem anak sekolah di, Uban bio’ teka’ tina me’ neng ikem, uban ikem nta ke tai menyo tai moo, Nyain ngko’ nyain nai kado’ lene de’ un penisen cen oma' abe' ka’ daleh pasen.

Cen Amai Tebun

28 Januari, 2009

Hari Jadi Raul ke-7

Rendy,Ronald,Raul
We'tebun,Rendy,Junan,Ronald,We' Remawi,Raul,Asi,Usun,Along(Bakal Laki Usun).

Gambar: We' Tebun, Rendy, Junan, Ronald, Raul, Amaitebun.
Nta koda' koda' teka' tai oman ji pecuk, adi nai bio' ne oban anak le. jawai teka' le sekolah lepe tidai re bana le. Adoi...nai ukun mesun kilu neji tain dau le. Un pe dau le laa, belua' udip kilu neji dau lepe de'...ngan ji ne masa depan le tain? Nta ne un je' tega te' tai ki laa bane'. Boka tai le mukun te' tai ki la oo, masa' lua' sakit ne pe ilu. Ia ne oban ji dau lene keja.. Juko' ngimet udip teneng ne ilu keji laa dau le. Nengayet oyan tega, pekimet yu je' tega me ilu panak ngan me' bangsa le.