Selamat Nai Nyakai Nyiau Udip Alai Layan

Selamat petego' me telu toyang alai layan, nai pemong jaie tawai oyan, lulo' songai lemon kanan. Bimpin tawai e' pekimet gaya' udip le sena-a' awang diman. Juko' dalem blog ji e' kelo' ke aung isu meno' sejarah lepo' ilu alai layan.

Anak Badeng Boleng Usa, Kelimpun keruyun ikem anak sekolah di, Uban bio’ teka’ tina me’ neng ikem, uban ikem nta ke tai menyo tai moo, Nyain ngko’ nyain nai kado’ lene de’ un penisen cen oma' abe' ka’ daleh pasen.

Cen Amai Tebun

13 September, 2010

Nginjin Padai

Lesung Injin
Menggau taak baa

Mube' padai ka' Lesung injin


Nginjin padai jane ca cara man le nyaliu padai tai pekaliu baa. Kena le ke nginjin padai, ading-ading ilu ngetau padai le pa ketai e lata'. Boka le nta ngetau e ngan nta tai lata', se' le metau baa le le ke jaat kise' neja. Masa' pe baa le molek, timai, bala ngan jata' kise' e boka le nta ngetau e pa lata'.
Bekading re, lepo' ilu meca' padai oyan ia jadi baa. Kena re ke meca' padai ja, ida ngetau pe baa ja, oja ida nyaga pe laa pa ketai e lata' laa. Oja ja, jane ida meca' padai ja. Koda' majan pe ida meca' padai ca lobang lesung. lepa ja napan pe laa, lepa napan, meca' pe laa..pa ketai tang padai ja moo dalau baa.
Tading lepo' Badeng Long Musang un injin padai ading re jane dalau du ka' Lg. Musang re. Perintah nak injin padai me lepo' Lg. Musang kira-kira 1970an. Dalau du nginjin keji, petuyen mung lepo' nai naat ngan keto' taan injin ji. Nginjin pa ngau ale' ne du kidi baen dau de' lata', pit pe laa sempak ale' du kidi. Beng tai ala' padai ngan ngetau de du ka' lasan oban kelo' tai nginjin padai kidi. Tai lepo' ilu mencam peselai ngan mencam mita ligit, mita wai ngan atuk, oja kado' ne du de' ca meli injin padai oja.
Naki odai pekenaen le kise' injin padai oban du meli. Un pe injin padai de' iut uko' bio' enjin setinding re. Sokat ngkin ka' oma ngan baen kise' baa le ida ngkin ka' oma'.