Selamat Nai Nyakai Nyiau Udip Alai Layan

Selamat petego' me telu toyang alai layan, nai pemong jaie tawai oyan, lulo' songai lemon kanan. Bimpin tawai e' pekimet gaya' udip le sena-a' awang diman. Juko' dalem blog ji e' kelo' ke aung isu meno' sejarah lepo' ilu alai layan.

Anak Badeng Boleng Usa, Kelimpun keruyun ikem anak sekolah di, Uban bio’ teka’ tina me’ neng ikem, uban ikem nta ke tai menyo tai moo, Nyain ngko’ nyain nai kado’ lene de’ un penisen cen oma' abe' ka’ daleh pasen.

Cen Amai Tebun

17 Jun, 2009

Kampung Sg. Senep Terkini


Ji kise' perkembangan Kampung Senep naki. Lepo' ilu lepa nading oyan amin tega ngan un pe palai naki jawai ti impa lepe. Kira-kira telu pulo' sue' lobang amin/keluarga lepa register setakat ji. Mung keluarga de' register di oo ilu ke tai nak ngadan me Perintah ka pejabat Daerah. Perintah nyat ngadan di oban re kelo' ke nak pengebio' tana' me ilu ngan meka pe pengesahan bilangan penduduk. Pala' eh e' de' nta sempat register keji oo se' re ke ntaun bahagian tana' ne keja nak pe ida lepa ngoma ke' Senep. Lepa du sah pendaftar di oo baru du ke petulat tana' da laa ngan meka dau isu de' Lata' ka tidai re.

Sg Senep un tega ale', songai kasa, mening ngan tega nyelapang atuk pe. Gaban je' kenta' ji pelua' kise' songai Senep dalau tai me' panak cuti ka' Senep sio' 6 Jun 2009 tidai re.
NYIKEP ALEH
Kado' ale' Aleh ngan Leket ka' tuun alo Senep ji.

Tiada ulasan: