Selamat Nai Nyakai Nyiau Udip Alai Layan

Selamat petego' me telu toyang alai layan, nai pemong jaie tawai oyan, lulo' songai lemon kanan. Bimpin tawai e' pekimet gaya' udip le sena-a' awang diman. Juko' dalem blog ji e' kelo' ke aung isu meno' sejarah lepo' ilu alai layan.

Anak Badeng Boleng Usa, Kelimpun keruyun ikem anak sekolah di, Uban bio’ teka’ tina me’ neng ikem, uban ikem nta ke tai menyo tai moo, Nyain ngko’ nyain nai kado’ lene de’ un penisen cen oma' abe' ka’ daleh pasen.

Cen Amai Tebun

05 Disember, 2008

Meca' Padai oyan Ba-a ilu oman

Meca' Padai ja ne ca aktiviti je' ilu ti dalau udip ntaun injin ca' sena-a'. Meca' padai ja ne perkara biasa bagi ilu dalau ja re. Bayangkan ca ingen ida meca' un kira-kira setengah jam ida ti e. Boka le ngimet ida de' ala' padai mibu(ingen atet) sena-a', masa' beng singket tau ne ida ke meca' oyan ia jadi ba-a. juko' le koma dau, boka udip telit ilu naki ke mudip dalau ja re nta nyatan. ke meca' tung ubi je' lema' ale' ja pun ilu naki un betuan lalat ujo'. Apalagi padai ja la-a.

Tiada ulasan: