Selamat Nai Nyakai Nyiau Udip Alai Layan

Selamat petego' me telu toyang alai layan, nai pemong jaie tawai oyan, lulo' songai lemon kanan. Bimpin tawai e' pekimet gaya' udip le sena-a' awang diman. Juko' dalem blog ji e' kelo' ke aung isu meno' sejarah lepo' ilu alai layan.

Anak Badeng Boleng Usa, Kelimpun keruyun ikem anak sekolah di, Uban bio’ teka’ tina me’ neng ikem, uban ikem nta ke tai menyo tai moo, Nyain ngko’ nyain nai kado’ lene de’ un penisen cen oma' abe' ka’ daleh pasen.

Cen Amai Tebun

05 Februari, 2015ADET LEPA MAJAU SENA-AK
       
Lepa lepo’ majau udip ngelan Bungan sena-ak, mung du nai nak apit padai me Laki Malan Uman lepa ajau. Apit ji kira uko' baen tulat pulo' ilu udip Kristen naki. Kelunan da’ ala’ padai mato ingen, ca ingen ida na’. Du pajat ingen ke useh ngan mino belaso’ ke ulu ingen anun da’ ala’ mato. Anun da’ nta ala’ mato, un ne ca sa’ep ida na’. Lepa du ti apit ja, numpak pe ida pasat ca apit la’a ja ne apit pait pa’. Ja sua’ uban tuyen e malan me lepo’ sepanjang uman ja. Uban e nta senteng uman kujau dalau malan oman ja.
        Udip sena-a’ maen ale’ ke ngaken mudip. Kelunan ja’ ke ngaken ja te sio’ obo e. Buka mencai apit me Laki Malan Uman, nta senteng nyu’ok padai le. Un ca kelunan sena-a’ ala’ padai mato. Tapi ia nta uba’ bada’ padai e mato  me du. Dalau tai e na’ apit me laki malan, keriut tua’ le ia na’. Penco kelunan ja sakit tecu pareng dalau du papit padai balun tau. Daram du ngan kelunan ja. Du dayung ia, ja bali bada’ uban kelunan ja ngaken padai e mato. Du meliwa ia ngan cuk ia numpak na’ ca ingen padai me laki malan uman la’a.

Tiada ulasan: